ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ.                      AdBlue®                      ПРОДАЖБА НА МОДУЛНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ПЛАСТМАСОВИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРИВО                      КАЧЕСТВЕН ДИЗЕЛ ОТ „РОМПЕТРОЛ“
Продукти

Бензин
А95Н

Отговаря на стандарта EN228 и Приложение 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива... Повече

Дизелово
гориво Б6

Отговаря на стандарта EN590 и Приложение 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива... Повече

Дизелово
гориво Е-5

Tечно гориво от нефтен произход.Предназначен е за изгаряне в стационарни горивни инсталации за промишлени и комунални цели... Повече

Газьол за
отопление

Tечно дизелово гориво предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации за промишлени и комунални цели... Повече
 

Транспортни услуги

Основен предмет на дейност на фирмата е доставка на дизелово гориво във Варна и региона на Североизточна България. Търговията и транспорта се извършват със собствени сертифицирани автоцистерни. Автопаркът ни е под постоянен GPS контрол, с което гарантираме количеството и качеството на Вашето гориво. Горива в Шумен се доставят в срок от 24 часа след направена заявка, а горива в Добрич и областта - в същия ден. Конкурентните ни цени са съобразени със заявеното количество гориво за еднократна доставка и заявените дни отложено плащане, от което клиента би могъл да се възползва.

Моторни масла и добавки

Дилъри сме на Lukoil (Russia), Divinol (Germany), Еurol и Valvoline (The Netherlands) - едни от най-големите европейски компании за производството на масла и добавки.

AdBlue® е 32,5% воден разтвор на карбамида, нетоксичен и незапалим. Продукта, който предлагаме, съответства на ISO 22241-1; DIN V 70070. Този продукт е известен също като AUS 32, което е английско съкращение на понятието Aqueous Urea Solution (воден разтвор на урея). Разработен е специално за дизелови двигатели, чиято изпускателна тръба е снабдена със селективна каталитична редукция (система SCR).

Новини

Във връзка с промените в Наредба Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, влизащи в сила от 31.10.2015г., фирма „Крис Ойл Транс“ съдейства на своите настоящи и бъдещи клиенти относно изграждане при конкурентни цени на ведомствени модулни бензиностанции за дизелово гориво, оборудвани по новите изисквания. След консултация с наш представител, може да спестите средства като само дооборудвате наличните си бензиностанции с нивомерни системи за ведомствени бензиностанции, нови колонки за дизел от одобрен тип и евтин вариант на фискални системи за бензиностанции /ЕСФП/. Можем да предложим и нови модули с обем от 5000 до 30000 литра, хоризонтални и вертикални, за наземен и подземен монтаж, с една година гаранция и бърз сервиз.